Corona protocol

Krommenie, 16-05-2021

Protocol Verantwoord Baarsvissen bij interne wedstrijden HSV Krommenie & omstreken

1. Inleiding:

Vanaf heden is het weer mogelijk om kleine onderlinge (vis)wedstrijden te houden voor alle leeftijdsgroepen volgens de richtlijnen die opgesteld zijn. Dit is de reden dat we onze reeds geplande baarswedstrijden vanaf heden weer graag willen opstarten om in de behoefte van onze leden te voorzien. We willen dit gaan doen volgens dit protocol.

Algemeen:

Dit protocol is opgesteld volgens de richtlijnen die aangegeven zijn in:

 1. Richtlijnen van het RIVM (adviesprotocol NOC-NSF en de VSG)
 2. Protocol verantwoord sporten in Zaanstad
 3. Protocol verantwoord vissen van Visserij Nederland

2. Voorbereidingen:

Bestuur

Het bestuur heeft op vrijdag 5 juni vergaderd over de maatregelen die genomen kunnen worden om de geplande onderlinge baarswedstrijden door te laten gaan volgens de bovenstaande richtlijnen. De uitvoering van deze maatregelen worden genoemd in dit schrijven.

Deelnemers

Deelnemers van boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op de vislocatie kunnen begeven. Raadpleeg desnoods uw huisarts. Deelnemers dienen zich vooraf op te geven, uiterlijk 15 minuten van te voren bij de baarscommissie.

Blijf thuis als:

 • Je de afgelopen 24 uur symptomen hebt van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Je huisgenoten koorts (vanaf 38 gr.) en/benauwdheidsklachten hebben
 • Iemand in jouw huishouden of jezelf positief getest zijn. Tot 14 dagen na die test. (thuisisolatie)

Persoonlijke hygiene en richtlijnen

 • Ga voor de baarswedstrijd naar het toilet
 • Was uw handen voor en na de wedstrijd.
 • Kom zoveel mogelijk alleen naar de locatie. (maximaal 2 per auto)
 • Houdt bij aankomst op de locatie de richtlijnen aan van de baarscommisie.

3. Uitvoering:

Commisie/bestuur:

Corona verantwoordelijke: Johan Jak tel: 0649945240 email: johanjak54@hotmail.com

Deze persoon ziet toe op de handhaving van de regels door deelnemers, vrijwilligers, bezoekers en spreekt hen hierop aan. Hij of zij kan sportvissers, en bezoekers met ziekteverschijnselen, naar huis sturen en is tevens contactpersoon voor de gemeente. Naam en contactgegevens zijn 16-05-2021 verstuurd per email naar: verenigingsondersteuning@sportbedrijfzaanstad.nl

Teller en schrijver:

Het tellen van de baarsjes vindt plaats aan het einde van elke ronde nadat de “baars”emmer op 1,5 mtr. afstand is geplaatst. We hebben 1 teller en 1 schrijver. Teller en schrijver houden ook de 1,5 mtr. afstand in acht.

Piketpaaltes:

De paaltjes worden voor aanvang uitgezet door een vaste vrijwilliger die avond. De wijziging tov. andere jaren is dat de paaltjes 1 t/m 1 op 5mtr. uit elkaar staan, daarna 1,5 mtr. afstand. Daarna piketpaaltjes 2 , ook deze staan 5 mtr. uit elkaar daarna weer 1,5 mtr. etc. De wedstrijdvissers komen dan ongemerkt nooit binnen de 1,5 mtr. zone. Na afloop van de eerste ronde worden deze piketpaaltjes opgehaald door de piketvrijwilliger en weer geplaatst op de volgende door hem uitgezette stekken. Ook hierbij dienen alle deelnemers de 1,5 mtr. in acht te houden.

Deelnemers: Persoonlijke hygiene en richtlijnen

 • Dit protocol ligt voor alle deelnemers ter inzage op onze vislocatie.
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Vermijd het aanraken van uw gezicht
 • Schud geen handen.
 • Gel, papieren zakdoekjes, en EHBO materialen zijn beschikbaar aanwezig.
 • Ga naar huis als je tijdens het vissen de volgende symptomen krijgt, neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. En meldt dit aan de baarscommisie.

4. Nazorg

Deelnemers ruimen eigen spullen op en gaan naar huis
Dit doet de deelnemer in het vak en wordt alleen door hem/haar verricht.
Piketpaaltjes worden door de aangewezen persoon opgehaald  en ingeleverd bij de beheerder. Vrijwilligers leveren materialen in, volgens de gemaakte afspraken, wie doet wat deze avond.
Ga na de activiteit tijdig naar huis en blijf niet hangen. De uitslag wordt mondeling (direct na afloop) en via de website bekend gemaakt. De prijsuitreiking over alle wedstrijden  gebeurt op de nog in te plannen jaarvergadering (indien mogelijk).

Namens het bestuur wensen wij u:     Veel Visplezier in een goede gezondheid!