Privacy

PRIVACYVERKLARING VAN HENGELAARS-VERENIGING KROMMENIE EN OMSTREKEN

Hengelaars-Vereniging Krommenie en omstreken is gevestigd te Krommenie en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40617010. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Hengelaars-Vereniging Krommenie en omstreken verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

 1.1 Hengelaars-Vereniging Krommenie en omstreken verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien  u:

 1. zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij Hengelaars-Vereniging Krommenie en omstreken aangesloten hengelsportvereniging of landelijke specialistenorganisatie;
 2. een product of dienst afneemt bij Hengelaars-Vereniging Krommenie en omstreken (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
 3. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 Hengelaars-Vereniging Krommenie en omstreken verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

 1. voorletters en naam;
 2. geboortedatum;
 3. adres;
 4. e-mailadres;
 5. telefoonnummer;
 6. leeftijd;
 7. geslacht;
 8. rekeningnummer(s);
 9. het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
 10. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.).

1.3 Hengelaars-Vereniging Krommenie en omstreken kan deze gegevens gebruiken om:

 • het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
 • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
 • voorlichting (informatievoorziening);
 • onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport)

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Hengelaars-Vereniging Krommenie en omstreken via telefoonnummer  06-51721461 of per e-mail: secretaris@krommenieenomstreken.nl voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop Hengelaars-Vereniging Krommenie en omstreken persoonsgegevens verwerkt;
 2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. inzage in de persoonsgegevens die Hengelaars-Vereniging Krommenie en omstreken met betrekking tot u verwerkt;
 4. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Hengelaars-Vereniging Krommenie en omstreken.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 • Hengelaars-Vereniging Krommenie en omstreken zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
 • Hengelaars-Vereniging Krommenie en omstreken treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

 • Hengelaars-Vereniging Krommenie en omstreken kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
 • aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
 • NOC*NSF waarvan Hengelaars-Vereniging Krommenie en omstreken lid is;
 • verwerkers van Hengelaars-Vereniging Krommenie en omstreken (voor de uitvoering van de dienstverlening);
 • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.
 • Hengelaars-Vereniging Krommenie en omstreken verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Hengelaars-Vereniging Krommenie en omstreken daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Krommenie, mei 2018